Miễn phí
Những cái nhất trong lịch sử điện thoại (tính đến tháng 12/2015)
Những cái nhất trong lịch sử điện thoại...
7 câu - Thời gian: 10 Phút
  5.0 (6)
Miễn phí
Miễn phí
Những dấu ấn trong lịch sử iPhone
Những dấu ấn trong lịch sử iPhone
9 câu - Thời gian: 15 Phút
  5.0 (6)
Miễn phí
Miễn phí
Đoán giao diện thông báo của các nhà sản xuất đình đám
Đoán giao diện thông báo của các nhà sản...
9 câu - Thời gian: 15 Phút
  5.0 (6)
Miễn phí
Miễn phí
Nhận diện phiên bản đầu tiên của các smartphone nổi tiếng
Nhận diện phiên bản đầu tiên của các...
8 câu - Thời gian: 15 Phút
  5.0 (6)
Miễn phí
Miễn phí
Huyền thoại mang thương hiệu Sony Ericsson
Huyền thoại mang thương hiệu Sony...
8 câu - Thời gian: 15 Phút
  5.0 (6)
Miễn phí
Miễn phí
Những điểm nhấn trên bộ đôi iPhone 6
Những điểm nhấn trên bộ đôi iPhone 6
4 câu - Thời gian: 10 Phút
  5.0 (6)
Miễn phí
Miễn phí
Bạn hiểu gì về iPhone
Bạn hiểu gì về iPhone
9 câu - Thời gian: 15 Phút
  5.0 (6)
Miễn phí
Miễn phí
Những điện thoại nổi tiếng một thời
Những điện thoại nổi tiếng một thời
5 câu - Thời gian: 10 Phút
  5.0 (6)
Miễn phí
Miễn phí
Thử tài phân biệt ảnh thật và ảnh photoshop
Thử tài phân biệt ảnh thật và ảnh...
10 câu - Thời gian: 15 Phút
  5.0 (6)
Miễn phí
Miễn phí
Thử tài ghi nhớ về công nghệ năm 2015
Thử tài ghi nhớ về công nghệ năm 2015
9 câu - Thời gian: 15 Phút
  5.0 (6)
Miễn phí
Miễn phí
Thử tài trắc nghiệm với các câu hỏi về công nghệ (Phần 1)
Thử tài trắc nghiệm với các câu hỏi về...
10 câu - Thời gian: 15 Phút
  5.0 (6)
Miễn phí
Miễn phí
Thử tài trắc nghiệm với các câu hỏi về công nghệ (Phần 2)
Thử tài trắc nghiệm với các câu hỏi về...
10 câu - Thời gian: 15 Phút
  5.0 (6)
Miễn phí